Ươm mầm xanh cho tương lai

Địa chỉ: Tây Sơn - Bình Định
 • NGUYỄN THỊ ĐIỂU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG
  • Học hàm, học vị:
   ĐẠI HỌC
  • Điện thoại:
   0393831219
  • Email:
   doanminhkhuedieu@yahoo.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu trưởng từ năm 2016 đến nay